Savjeti

Imate li problema sa dišnim putevima?

Inhalacijska terapija je najdjelotvorniji oblik terapije jer dovodi lijek izravno u pluća izbjegavajući učinke lijeka na ostale organe. Ovaj oblik terapije primjenjuje se u liječenju različitih stanja dišnih puteva, a neka od njih su astma, alergijski rinitis, bronhitis, sinusitis, bakterijske/virusne infekcije gornjih i donjih dišnih puteva, KOPB, bronhiolitis, nealergijski rinitis, cistična fibroza i laringektomirani pacijenti.

Pomoću inhalatora lijek se raspršuje u obliku sitnih čestica kako bi djelovao u najdubljim dijelovima dišnog sustava.

Prednost inhalacijske terapije u odnosu na klasičnu primjenu lijeka je mogućnost da lijek ciljano djeluje na respiratornu sluznicu te omogućuje prilagodbu doze i koncentracije lijeka te je jednostavno za primjenu kod pacijenata svih dobnih skupina.