Novosti, Savjeti

Kako klimatske promjene utječu na naše zdravlje?

Klimatske promjene u današnje vrijeme ne predstavljaju izazov samo za čovječanstvo već i direktno utječu na sve aspekte ljudskog života 1. Prema izvješću Međuvladinog panela za klimatske promjene iz 2019. godine globalnog trenda porasta temperature na +1,1 °C te u slučaju nastavljenog povećavanja koncentracije stakleničkih plinova trenutnom brzinom, globalno zagrijavanje će između 2030. i 2052. godine dosegnuti 1,5°C, a što već sada direktno utječe na sva područja gospodarstva, okoliša te ujedno ugrožava održivi razvoj društva i opstanak društva u cjelini 2.

Klimatske promjene utječu na zdravlje ljudi, pri čemu se najviše ističe povećana smrtnost za toplinskih valova, čija se učestalost također povećava s globalnim zatopljenjem. Infektivne bolesti osobito su podložne vremenskom utjecaju jer vrijeme, pa tako i klimatske promjene, utječu na sve sudionike transmisijskog ciklusa – patogene, prijenosnike i ljude 3. Dugoročno gledano – prevencija povećanog morbiditeta i mortaliteta uzrokovanih ekstremnim temperaturama, onečišćenjem atmosfere, povećanim brojem prirodnih katastrofa, smanjenjem obradivih površina predstavlja jedini način očuvanja globalnog zdravlja 4.

S druge strane, klimatske promjene uvelike utječu i na mentalno zdravlje koje je jednako bitno kao i ono fizičko. Posljedice klimatskih promjena se najčešće negativno odražavaju na mentalno zdravlje, a dijele se na izravne i neizravne. Kao najčešće posljedice javljaju se depresija i anksioznost čiji je porast u društvu danas sve veći i veći 5. Posljedice klimatskih promjena osjećaju se u svim dijelovima svijeta i očekuje se da će u narednim desetljećima te posljedice biti  još intenzivnije. Od svih ekstremnih meteoroloških događaja toplinski valovi najviše se povezuju s morbiditetom populacije, ali i s visokom stopom mortaliteta te predstavljaju važan i globalni javno – zdravstveni problem. Utjecaj toplinskih valova na zdravlje može biti neposredan i posredan. Neposredan utjecaj vremena očituje se kod meteorotropnih bolesti kao što su vaskularne bolesti, astma, reuma i rak kože. Posredan učinak vrijeme može imati na čovjeka pri prijenosu zaraznih bolesti, utjecajem na proizvodnju hrane, dostupnost pitke vode i infrastrukturu.

Toplinski valovi u zadnjem desetljeću uzrokom su povećane smrtnosti posebice među vulnerabilnim skupinama. Iz tog se razloga poduzimaju preventivne mjere kako bi se ublažile moguće negativne posljedice po zdravlje kao i potrebu brzog djelovanja 6. Može se zaključiti da klimatske promjene predstavljaju značajan utjecaj na promjene u okolišu, floru i faunu, koje se onda odražavaju na čovjeka i njegovo zdravlje. U konačnici se želi podići svijest stanovništva da aktivno sudjeluju u javnim akcijama širenja poruke što bi potaknulo i ostale građane da preispituju svoje mišljenje i stajalište prema klimatskim promjenama. Prisustvo klimatskih promjena je nemoguće izbjeći zbog čega moramo raditi na načinima sprječavanja ili ublažavanja njihovih posljedica 7.

  1. Racz, A, Smolčić, JD, Rotim, K. Razlike u stavovima o klimatskim promjenama kod menadžera u turističkim smještajnim objektima različitih kategorija. Journal of applied health sciences (1849-8361) 7 (2021), 2; 151-160.
  2. Racz, A. Upravljanje klimatskim rizicima. Knjiga sažetaka radova 20. konferencija medicinskih sestara i tehničara i 6. konferencija zdravstvenih profesija Crisis management in nursing and healthcare/Lučanin, D, Pavić, J et al. Zagreb. Zdravstveno veleučilište. 2021. 8-9.
  3. Infektološki glasnik, Vol 28 No. 1, 2008., https://hrcak.srce.hr/clanak/48199 , pristupljeno 25. srpnja 2022.
  4. Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova, https://zir.nsk.hr/islandora/object/mef:1101, pristupljeno 26. srpnja 2022.
  5. Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zagrebu, https://repozitorij.unizg.hr/islandora/object/pravo:4051, pristupljeno 26. srpnja 2022.
  6. Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zagrebu, https://repozitorij.unizg.hr/islandora/object/mef:1070, pristupljeno 26. srpnja 2022.
  7. Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever, https://repozitorij.unin.hr/islandora/object/unin:4035, pristupljeno 28. srpnja 2022

 

Related Posts

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)